تغييرات‌ طبيعي‌ و غيرطبيعي‌ پا و استفاده از کفش من
 هر فرد به‌ طور متوسط‌ روزانه‌ ده‌هزار قدم‌ برمي‌دارد، يعني‌ سه‌ ميليون‌ قدم‌ در سال؛ و در هر قدم، دو يا سه‌ برابر وزن‌ بدن‌ خود را روي‌ پاها مي‌ اندازد. با مرور زمان، اين‌ مسئله‌ موجب‌ آسيب‌هايي‌ در پا مي‌ شود که‌ با توجه‌ به‌ سن ،‌ طبيعي‌ هستند.
اين‌ آسيب‌ها عبارت اند از:
-
 پا به‌ تدريج‌ درازتر و پهن ‌تر مي‌ شود.
-
 قوس‌ پا به‌ مرور صاف‌ مي‌ شود.
-
 چربي‌ کف‌ پا و پاشنه‌ کاهش‌ مي‌ يابد.
-
 محدوديت‌ حرکت‌ و خشکي‌ مچ‌ و پا به‌ وجود مي‌ آيد.
-
 تعادل‌ هنگام‌ راه‌ رفتن‌ کاهش‌ مي ‌يابد.
گاهي‌ نيز تغييراتي‌ در پا ايجاد مي ‌شود که‌ غيرطبيعي‌ است. البته‌ بسياري‌ از آنها قابل‌ پيشگيري ‌اند و مهمترين‌ عامل‌ پيشگيري‌ نيز استفاده‌ از کفش‌ مناسب‌ است.
بعضي‌ از اين‌ تغييرات‌ عبارت اند از:
-
 هالوکس‌ والگوس‌ (انحراف‌ شست‌ پا به‌ خارج(
-
 خم‌ شدن‌ انگشتان‌ پا
-
 چنگالي‌ شدن‌ انگشتان‌ (خميدگي‌ شديد انگشتان(
-
 انحراف‌ انگشت‌ کوچک‌ پا به‌ خارج‌
-
 به‌ وجودآمدن‌ ميخچه، تاول، زخم‌ يا عفونت‌ ( در اثر فشار زياد کفش‌ تنگ‌ بر استخوان‌ انگشت(
-
 فشار بر بافت‌ عصبي‌ انگشتان‌ پا
-
 آرتريت‌ ( تورم‌ مفاصل‌ انگشتان‌ پا (
بسياري‌ از بيماري‌هاي‌ پا، با تغيير نوع‌ کفش‌ رفع‌ مي ‌شوند. ناراحتي‌هاي‌ مزمن‌ پا نيز ممکن‌ است‌ با استفاده‌ از وسايل‌ خاص‌ ارتوپدي‌ درمان‌ شوند. در موارد شديدتر مي توان با مراجعه‌ به‌ متخصص‌ جراحي‌ ارتوپدي‌ راه‌ درمان‌ مناسب‌ را يافت.
نظرات
نظر شما درباره این خبر
نام:
پست الکترونیک:

محصول با موفقیت به سبد خرید شما اضافه شد
سبد خرید | نهایی کردن سفارش